Διάλεξη:

Κάνοντας τα σκοτάδια, φως: Το Σχολείο της φυλακής και  η εκπαίδευση κατά τον εγκλεισμό

Αίθουσα 9 Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

και στο σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/88091074141?pwd=a25hTFdJc3ZSRGV2ZXV1VmxqaXFlZz09

Η φυλακή αποτελεί ένα ολοπαγές ίδρυμα όπου εκτός της ελευθερίας περιορίζονται σημαντικά πλήθος άλλων εννόμων αγαθών. Η εκπαίδευση στη φυλακή αποτελεί  μια αξία από μόνη της, ανεξάρτητα από τους σκοπούς του σωφρονιστικού συστήματος. Περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η στέρηση της ελευθερίας, όπως η αφαίρεση της προσωπικότητας, η ιδρυματοποίηση και η αποκοινωνικοποίηση. Με πολλούς τρόπους μπορεί να φαίνεται ότι παρέχει κάποιο είδος κανονικότητας μέσα στην «ανώμαλη» κατάσταση της φυλάκισης, εστιάζοντας στις ικανότητες των κρατουμένων και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους σε σημαντικές και διαρκείς δραστηριότητες

Παρ’όλα αυτά  οι φυλακές είναι ένα από τα πιο δύσκολα από όλα τα πλαίσια για την παροχή εκπαίδευσης.  Υπάρχει η αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ των αρχών της εκπαίδευσης, του πλαισίου σωφρονισμού και της παροχής εκπαίδευσης. Επομένως, η επίτευξη βέλτιστης πρακτικής και η συνέχιση της διατήρησής της μπορεί να είναι δύσκολη εάν το περιβάλλον είναι εχθρικό. Η δε γέφυρες συνεργασίας τόσο με την κοινότητα όσο κυρίως με το Πανεπιστήμιο, είναι καθοριστικής σημασίας και ανάγκη επιτακτική.

Στις εισηγήσεις θα γίνει παρουσίαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την εκπαίδευση των κρατουμένων. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει συζήτηση για τα προγράμματα Ελληνομάθειας που υλοποιούνται στα σωφρονιστικά καταστήματα. Τέλος θα παρουσιαστεί η εμπλοκή των εκπαιδευομένων μέσω της Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία και η αξιοποίηση της για την βελτίωση της συγκέντρωσης, της δημιουργικότητας και της αυτοπεποίθησης των εγκλείστων. Στόχος είναι η επανένταξη και η καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.