Μέλη

Η Ε.Ι.Φ. του Πανεπιστημίου Κρήτης συγκροτήθηκε στην 434η/18-6-2020 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου, ανασυγκροτήθηκε στην 473η/13-12-2021 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου και μέλη της είναι:
 
Τακτικά μέλη:
 • Αικατερίνη Δαλακούρα,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Φύλου στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πρόεδρος,
 • Κυριακή Θερμού, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας στο Τμήμα Ιατρικής, Αναπληρώτρια της Προέδρου, 
 • Βασιλική Πετούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου και της Παρέκκλισης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας,
 • Ελένη Φουρναράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης Κοινωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας,
 • Όλγα Θεμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας,
 • Παναγιώτα Φατούρου, Καθηγήτρια Αρχών Παράλληλου και Κατανεμημένου Υπολογισμού στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
 • Δημήτριος Αλεξάκης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Κοινωνιολογίας,
 • Αναστασία Διακάτου, Μόνιμη Διοικητική Υπάλληλος Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού,
 • Παναγιώτα (Πέννυ) Παραλίκα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ "Βιοηθική"

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Ιωάννα Τσιλιγιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής,
 • Λεωνίδας Ζαμπετάκης, Επίκουρος Καθηγητής Εργασιακής – Οργανωσιακής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας,
 • Χλόη Μπάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
 • Γεώργιος Νότας, Αναπληρωτής Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής,
 • Ιωάννης Ρεμεδιάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών,
 • Νικόλαος Ελευθεριάδης, Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας με έμφαση στη Βιοτεχνολογία στο Τμήμα Χημείας,
 • Μαρία Ζερβού, μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ιατρικής,
 • Μαγδαληνή Μυσιρλή, Υπάλληλος ΙΔΑΧ, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης και Παρακολούθησης Έργων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ,
 • Κωνσταντίνα Τσαντάκη, προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ιατρικής.

Γραμματέας της Επιτροπής: Ιωάννα Τζανταρολάκη, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. Πανεπιστημίου Κρήτης.