Μέλη

Τα Μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως συγκροτήθηκε στην αριθ. 358/12-9-2023 τακτική συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (το οποίο διενεργεί ως Συμβούλιο Διοίκησης) είναι:
 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Υβόν-Αλεξία Κοσμά, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής, Πρόεδρος,
 • Γεώργιος Νότας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής, Αναπληρωτής Προέδρου,
 • Όλγα Θεμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
 • Αγγελική Μάλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών,
 • Ιωάννης Ρεμεδιάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών,
 • Εμμανουήλ Τζανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
 • Μαρία Ζερβού, Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής,
 • Μαρία Άννα Χαρβούρου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής
 • Θεοδώρα Κουτσάκη, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ραυτογιάννη Ανδρονίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
 • Βενυχάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής
 • Σμόνου Ιουλία, Καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
 • Ξαϊδαρά Ιφιγένεια, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Επίτιμα μέλη:

 • Κυριακή Θερμού, Ομότιμη Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής
 • Αναστασία Διακάτου, πρώην Διοικητική Υπάλληλος του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Γραμματέας της Επιτροπής: Δήμητρα Κοντού, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.