'Εμφυλος Χάρτης Π.Κ.

Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Για την αναλυτική Έκθεση - Παρουσίαση των δεδομένων, τον σχολιασμό και τα συμπεράσματα δείτε  εδώ
Για παρουσίαση των δεδομένων σε διαγράμματα  και πίνακες  δείτε εδώ

Συγκεντρωτική παρουσίαση στατιστικών για τα έτη 2015/16 έως 2018/19 και 2010/11 έως 2014/15
Για αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων δείτε εδώ 

Διαγράμματα για κάθε κατηγορία μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας
Φοιτητές/τριες