ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαλέξεις και Εργαστήρια

 

Υλοποίηση: Χειμερινό εξάμηνο

Τρόπος υλοποίησης: Διαδικτυακά [https://us02web.zoom.us/j/81991021186].

Χρόνος υλοποίησης - διάρκεια: 7 εβδομάδες (Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2022)

1 διάλεξη ανά εβδομάδα, διάρκειας 2 ωρών, Τετάρτη 16:00.- 18:00 μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

Γλώσσα και Φύλο – Γλωσσικός σεξισμός

α/α

Διάλεξη - σεμινάριο

Διδάσκουσα/ων

Ημερομηνία/Διάρκεια

1.

"Ο σεξισμός στη γλώσσα και η μη σεξιστική γλώσσα"

Πετρούλα Τσοκαλίδου, καθηγήτρια, ΑΠΘ

9/11/ 2022

2 ώρες

1η Ενότητα: Δημόσιες εκφράσεις γλωσσικού σεξισμού

2.

"Γλωσσικός σεξισμός στον δημόσιο λόγο"

Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Παν. Αιγαίου

16/11/2022

2 ώρες

3.

«Γλώσσα και ταυτότητες: Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις φύλου στα ΜΜΕ»

Αναστασία Στάμου, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ

23/11/2022

2 ώρες

2η Ενότητα: Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας: εφαρμογές-εργαστήρια

4.

«Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα: Αξιοποίηση από τις δημόσιες υπηρεσίες –Ελλάδα -Κύπρος»

Μαρία Γκασούκα, ομότιμη Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου

30/11/2022

2 ώρες

5.

Εργαστηριακές ασκήσεις για τη χρήση μη σεξιστικού λόγου [Ι].

Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια Π.Κ.

Π. Σαμιώτη, ΕΔΙΠ, Π.Κ.

7/12/2022

2 ώρες

6.

«Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας του Π.Κ.: προσεγγίσεις και προτάσεις»

Βασίλης Πετικάς, υποψ. Διδάκτορας, ΠΚ

14/12/2022

7.

Εργαστηριακές ασκήσεις για τη χρήση μη σεξιστικού λόγου [ΙΙ].

Βασίλης Πετικάς, υποψ. Διδάκτορας, Π.Κ.

21/12/2022

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Μαριάνθη Γεωργαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γλωσσολογίας - Ανάλυσης Λόγου Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαρία Γκασούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, και μέλος των ομάδων συγγραφής των «Οδηγών Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Δημόσια Έγγραφα» της Ελλάδας και της Κύπρου

Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βασίλειος Πετικάς, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παναγιώτα Σαμιώτη, ΕΔΙΠ στο Κέντρο Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αναστασία Στάμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας-Κοινωνιογλωσσολογίας-Ανάλυσης Λόγου. Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Πετρούλα Τσοκαλίδου, Καθηγήτρια με Γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,., Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Α.Π.Θ.