Μαθήματα Φύλου

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΑΞΟΝΑ (ακαδημαϊκά έτη 2018-2021)

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                          
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακά Μαθήματα                  
ΦΥΡΚ293          Κοινωνιολογία των Φύλων/ Αλεξάνδρα Ζαββού, (πανεπιστημιακή υπότροφος)
ΦΥΛΚ325          Οι Σχέσεις των Φύλων στην Κοινωνική Ιστορία/Ελένη Φουρναράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΕΡΓΚ371           Εργασία και Διακρίσεις. Έμφυλες και άλλες Μορφές Διάκρισης/ Χριστίνα Καρακιουλάφη, μόνιμη Επίκ. Καθηγήτρια
ΙΣΤΚ 383           Κοινωνική Ιστορία της Γυμναστικής και των Σπορ: Έθνος, Τάξη, Φύλο/Ελένη Φουρναράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
KMMK390         Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία του Φύλου και των ΜΜΕ/ Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΚΜΜΚ397         Έγκλημα και Φύλα/Βασιλική Πετούση, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΦΥΔΚ393          Κοινωνιολογία του Δικαίου και Φύλα/ Βασιλική Πετούση, Αναπλ. Καθηγήτρια
Μεταπτυχιακά Μαθήματα 
ΒΕΠ14              Φύλο, Ανισότητες, Εξουσία/Ελένη Φουρναράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακά Μαθήματα 
ΑΙΣ611              Ιστορίες του Σεξ στην Αρχαιότητα/Κώστας Βλασόπουλος,Αναπλ. Καθηγητής
ΒΙΣ600              Ζητήματα Φύλου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα/ Δημήτρης Κυρίτσης, Επίκ.  Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακά Μαθήματα
ΝΕΦΦ 270       Γυναικεία Ποίηση / Αναστασία Νάτσινα, Επικ. Καθηγήτρια
ΝΕΦΦ288        Η Πηνελόπη στον Κόσμο του Φεμινισμού. Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, 1968 - σήμερα /Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
ΜΝΕΦ 045       Το Φεμινιστικό Κύμα και η Αξιολόγηση του Αρχαίου Μύθου στη  Λογοτεχνία/Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προπτυχιακά  Μαθήματα
ΚΔΓ501             Ανθρωπολογία του Φύλου/ Φωτεινή Ρεράκη (ακαδημαϊκή εμπειρία) 
ΦΒ034.4            Martha Nussbaum: Φύλο και Κοινωνική Δικαιοσύνη/Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια  
ΦΓ392.1            Γυναίκες Φιλόσοφοι/Μαρία Βενιέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια  
ΦΒ234.4           Φεμινισμός/Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια  
ΚΠΓ035             Ιστορία της Γυναικείας Εκπαίδευσης - Οι Γυναίκες στην Εκπαίδευση (18ος-20ός αιώνας)/Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΦΒ335.1            Άμβλωση και Ηθική/Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια  
ΦΒ034.4           Φύλο και Κοινωνική Δικαιοσύνη/Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Β34                    Φεμινισμοί, Εθνικισμοί & Πολιτική στα Βαλκάνια/Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπλ. Καθηγήτρια      
ΦΓΑ196             Φεμινισμός/Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΚΤΕΝΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ (ακαδημαϊκά έτη 2018-2021)

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακά Μαθήματα:
ΙΣΤΚ120            Κοινωνική Ιστορία  
ΙΣΤΚ120-ΕΡΓ    Εργαστήριο Κοινωνικής Ιστορίας/Ελένη Φουρναράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΙΣΤΚ386            Η Ελληνική Κοινωνία του Μεσοπολέμου/Ελένη Φουρναράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΚΑΠΚ206          Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός/Βασίλης Αράπογλου, Αναπλ. Καθηγητής
ΠΟΛ325            Ειδικά Θέματα: Κοινωνικές Οψεις της Κρίσης στην Ελλάδα/Μαρία Κούση, Καθηγήτρια 
Μεταπτυχιακά Μαθήματα (2018-2021):
ΒΥΠ01               Πολιτισμός και Κοινωνική Ανισότητα: Θεωρητικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις/ Βασίλης Αράπογλου, Αναπλ. Καθηγητής
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Προπτυχιακά μαθήματα:
ΑΚΔΠ491          Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα/Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Επικ. Καθηγητής                       
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακά Μαθήματα:
Ψ3509              Ζητήματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας/Όλγα Θεμελή, Αναπλ.  Καθηγήτρια
Ψ3624              Εξαρτήσεις και Ειδικοί Πληθυσμοί/Ζαχαρούλα Κασσέρη, ΕΔΙΠ
Ψ3707              Θεραπευτικές Κοινότητες/Ζαχαρούλα Κασσέρη, ΕΔΙΠ
Ψ2604              Ψυχολογία των Εξαρτήσεων/Ζαχαρούλα Κασσέρη, ΕΔΙΠ           

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προπτυχιακά Μαθήματα:
ΕΠΑ103            Προσχολική Παιδαγωγική/Μαρία Αμπαρτζάκη,   Επίκ. Καθηγήτρια
ΕΠΑ111            Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης /Ελευθερία Αργυροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΕΠΑ134            Αρχές Ηγεσίας στην Εκπαίδευση /Ελευθερία  Αργυροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια
 ΕΠΑ136           Συγκριτική Παιδαγωγική και Δικαιώματα του Παιδιού/Ευανθία Συνώδη, Επίκ. Καθηγήτρια
ΠΤΕ121            Συγκριτική Προσχολική Παιδαγωγική/Ευανθία Συνώδη, Επίκ. Καθηγήτρια
ΕΠΑ327            Διαφυλικές Σχέσεις και Διαδικασίες Ηθικής Ανάπτυξης και Αγωγής/Μάριος Πουρκός, Καθηγητής
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
ΒΜΑ102           Σύγχρονα Θέματα Συστημικής και Σωματοκεντρικής-Βιωματικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαιδαγωγικής/Μάριος Πουρκός, Καθηγητής
ΕΠΑ 334           Γλωσσικός Κώδικας και Κοινωνική Διαστρωμάτωση/Μαρίνα Τζακώστα, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΕΠΑ 206           Διδακτική Μεθοδολογία των Κοινωνικών Σπουδών/ Βασίλειος Οικονομίδης, Αναπλ. Καθηγητής
ΤΧΕ214            Κοινωνικό Φύλο, Τέχνη και Εκπαίδευση /Ανδρέας Φουντουλάκης, Αναπλ. Καθηγητής

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακά  Μαθήματα:
ΝΕΦΦ103        Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας/Αναστασία Νάτσινα, Επικ. Καθηγήτρια
ΝΕΦΦ271        Το Μυθιστόρημα Διαμόρφωσης /Αναστασία Νάτσινα, Επικ. Καθηγήτρια
ΚΠΑΦ145         Κινηματογραφική Κωμωδία/ Παναγιώτα Μήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΚΠΑΦ100         Ιστορία του Κινηματογράφου μέρος ΙΙ /Παναγιώτα Μήνη,Αναπλ. Καθηγήτρια
ΚΠΑΦ140         Ευρωπαϊκά Κινηματογραφικά Κινήματα ΙΙ/ Παναγιώτα Μήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΚΕΛΦ341         Τα Ελληνικά Κινηματογραφικά Είδη/ Παναγιώτα Μήνη (σεμ), Αναπλ. Καθηγήτρια
ΚΕΛΦ360         Προσεγγίσεις στη Μελέτη του Κινηματογράφου/ Παναγιώτα Μήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
ΜΚΝΦ013        Θεωρία του Κνηματογράφου και Μεταπολεμική Θεωρία Κινηματογράφου/Παναγιώτα Μήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προπτυχιακά Μαθήματα
ΚΠΑ033            Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη: από τον 18ο στον 20ο Αιώνα/Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΚΠΑ030            Ιστορία της Εκπαίδευσης /Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Μεταπτυχιακά Μαθήματα 
Γ24                    Πολιτισμικές Ταυτότητες και Εκπαίδευση/Τηλέμαχος Ιατρίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Ελένη Κατσαρού, Καθηγήτρια, Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπλ. Καθηγήτρια.