Ομάδες Εργασίας

 • Ομάδα για την αποτύπωση του Έμφυλου χάρτη του Ανθρώπινου Δυναμικού: Ιωάννα Τσιλιγιάννη, Παναγιώτα Φατούρου, Αναστασία Διακάτου, Ιωάννης Ρεμεδιάκης
 • Ομάδα για την αποτύπωση του έμφυλου χάρτη στην έρευνα: Κατερίνα Δαλακούρα, Κυριακή Θερμού, Μάγδα Μυσιρλή
 • Ομάδα διερεύνησης στάσεων και εμπειριών στα θέματα ισότητας: Λεωνίδας Ζαμπετάκης, Όλγα Θεμελή, Βασιλική Πετούση, Ιωάννα Τσιλιγιάννη
 • Ομάδα μελέτης ζητημάτων διακρίσεων: Λεωνίδας Ζαμπετάκης,  Όλγα Θεμελή, Ιωάννης Ρεμεδιάκης, Ελένη Φουρναράκη, Ειρήνη Αμπουμόγλι-συνεργαζόμενο μέλος
 • Ομάδα μελέτης για την Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Γιώργος Νότας, Κυριακή Θερμού, Ιωάννα Τσιλιγιάννη, Αναστασία Διακάτου
 • Ομάδα μελέτης για την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στη  Διοίκηση  και  Όργανα Λήψης Αποφάσεων: Κατερίνα Δαλακούρα, Ιωάννης Ρεμεδιάκης, Μαρία Ζερβού
 • Ομάδα μελέτης για τις πολιτικές χρήσεις  μη σεξιστικής γλώσσας: Κατερίνα Δαλακούρα, Μαρία Ζερβού, Παναγιώτα Παραλίκα
 • Ομάδα μελέτης για την εκπαίδευση: Χλόη Μπάλλα, Βασιλική Πετούση, Δημήτριος Αλεξάκης
 • Ομάδα προγραμματισμού ομιλιών/διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων: Κατερίνα Δαλακούρα, Δημήτριος Αλεξάκης, Παναγιώτα Παραλίκα
 • Ομάδα ενημέρωσης της ιστοσελίδας της  Ε.Ι.Φ.: Χλόη Μπάλλα, Παναγιώτα Παραλίκα, Κωνσταντίνα Τσαντάκη
 • Ομάδα διάχυσης του έργου της Ε.Ι.Φ. & δημοσίων παρεμβάσεων: Χλόη Μπάλλα, Παναγιώτα Παραλίκα
 • Ομάδα σύνταξης  του Εσωτερικού Κανονισμού Επιτροπής: Κατερίνα Δαλακούρα, Αναστασία Διακάτου, Ζαχαρούλα Κασσέρη*
 • Ομάδα σύνταξης του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κατερίνα Δαλακούρα, Κυριακή Θερμού, Αναστασία Διακάτου)

       

      Εθελοντική συμμετοχή φοιτητριών/φοιτητών στις ομάδες εργασίας:

 • Ομάδα για την αποτύπωση του Έμφυλου χάρτη του Ανθρώπινου Δυναμικού: Βάσια Κυριέρη
 • Ομάδα διερεύνησης στάσεων και εμπειριών στα θέματα ισότητας: Ελπίδα Πατραμάνη
 • Ομάδα μελέτης ζητημάτων διακρίσεων: Μπαρμπούνη Ειρήνη, Φιορέλα Πρένγκα, Χρυσή Τζουβάρα
 • Ομάδα μελέτης για την Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Έρση Παπακώστα
 • Ομάδα μελέτης για την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στη  Διοίκηση  και  Όργανα Λήψης Αποφάσεων: Βασίλης Λαμπαδάριος
 • Ομάδα προγραμματισμού ομιλιών/διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων: Ιωάννα Παραγυιού, Παναγιώτα Σπανού, Αϊδόνα-Κυριακή Τσεπελάκη

* Στις παραπάνω ομάδες εργασίας συμμετείχαν και τα πρώην μέλη της Ε.Ι.Φ. κ.κ.: Ευαγγελία Παπαδάκη (Ομάδα σχεδιασμού  και ενημέρωσης της ιστοσελίδας της  Ε.Ι.Φ.) Ζαχαρούλα Κασσέρη (Ομάδα σύνταξης  του Εσωτερικού Κανονισμού Επιτροπής, Ομάδα μελέτης ζητημάτων διακρίσεων) και Εύα Αναστασιάδη (Ομάδα για την αποτύπωση του Έμφυλου χάρτη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Ομάδα μελέτης ζητημάτων διακρίσεων, Ομάδα σχεδιασμού  και ενημέρωσης της ιστοσελίδας της  Ε.Ι.Φ.).

 *Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε από το ΚΥΥΤΠΕ/MiSUoC, Πανεπιστήμιο Κρήτης (υπεύθ. κ. Χαλκιαδάκης), σε συνεργασία με τις κ.κ. Σοφία Σιδερή (φοιτήτρια) και Άννα Αρκουλάκη (Γραφίστρια/  Υπάλληλος ΙΔΑΧ Π.Κ.)