Ομάδες Εργασίας

 • Ομάδα για την αποτύπωση του Έμφυλου χάρτη του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ομάδα για την αποτύπωση του έμφυλου χάρτη στην έρευνα
 • Ομάδα διερεύνησης στάσεων και εμπειριών στα θέματα ισότητας
 • Ομάδα μελέτης ζητημάτων διακρίσεων
 • Ομάδα μελέτης για την Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
 • Ομάδα μελέτης για την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στη  Διοίκηση  και  Όργανα Λήψης Αποφάσεων
 • Ομάδα μελέτης για τις πολιτικές χρήσεις  μη σεξιστικής γλώσσας
 • Ομάδα μελέτης για την εκπαίδευση
 • Ομάδα προγραμματισμού ομιλιών/διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων
 • Ομάδα ενημέρωσης της ιστοσελίδας της  Ε.Ι.Φ.Κ.Δ.
 • Ομάδα διάχυσης του έργου της Ε.Ι.Φ.Κ.Δ. & δημοσίων παρεμβάσεων

             Εθελοντική συμμετοχή φοιτητριών/φοιτητών στις ομάδες εργασίας

 

[Ομάδα σύνταξης  του Εσωτερικού Κανονισμού Επιτροπής: Κατερίνα Δαλακούρα, Αναστασία Διακάτου, Ζαχαρούλα Κασσέρη]

[Ομάδα σύνταξης του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης: Κατερίνα Δαλακούρα, Κυριακή Θερμού, Αναστασία Διακάτου]

 *Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε από το ΚΥΥΤΠΕ/MiSUoC, Πανεπιστήμιο Κρήτης (υπεύθ. κ. Χαλκιαδάκης), σε συνεργασία με τις κ.κ. Σοφία Σιδερή (φοιτήτρια) και Άννα Αρκουλάκη (Γραφίστρια/  Υπάλληλος ΙΔΑΧ Π.Κ.)