Συγκρότηση

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης συγκροτήθηκε  στην 434η/18-06-2020 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου.  Η απόφαση της Συγκλήτου τροποποιήθηκε, αναφορικά με την Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής,  στην 442η/24-09-2020 έκτακτη συνεδρίασή της και στην 472η/18-11-2021 τακτική συνεδρίασή της (pdf1pdf2, pdf3). Ανασυγκροτήθηκε δε στην 473η/13-12-2021 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου (pdf4).

Η Ε.Ι.Φ. αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4589/2019. 

Η Ε.Ι.Φ του Π.Κ.. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο,
  • εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων και του σεξισμού,
  • παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα,
  • παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,
  • προωθεί την οργάνωση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου,
  • προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο των αρμοδιοτήτων της,
  • παρέχει συνδρομή στα θύματα διακρίσεων, όταν καταγγέλλουν διακριτική αντιμετώπιση και μεταχείριση.

 

 


Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 17 guests και κανένα μέλος

 

ΟΜΑΔΕΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ_eif_3.jpg