Σεμινάριο: Καθοδήγηση νέων ερευνητριών/τών στη σύνταξη ερευνητικών προτάσεων

                                           «Καθοδήγηση νέων ερευνητριών/τών στη σύνταξη ερευνητικών προτάσεων»                                                            

 

Ομιλήτρια: Κυριακή Θερμού, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

8 Ιουνίου 2022

   

Η Ομάδα Εργασίας για την «Αποτύπωση του Έμφυλου Χάρτη στην Έρευνα» της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης οργάνωσε και πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα «Καθοδήγηση νέων ερευνητριών/τών στη σύνταξη ερευνητικών προτάσεων». Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου «Διασφάλιση της παραμονής και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην χρηματοδοτούμενη έρευνα», του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του Πανεπιστημίου Κρήτης(Π.Κ).

Το Σεμινάριο έλαβε χώρα στις 8 Ιουνίου 2022 στην Ιατρική Σχολή. Συμμετείχαν μεταπτυχιακές φοιτήτριες και μεταπτυχιακοί φοιτητές(5 άνδρες/9 γυναίκες) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Νευροεπιστήμες της Ιατρικής Σχολής του Π.Κ. Συμμετείχαν επίσης, δυο υποψήφιες διδακτόρισσες που αποφοίτησαν από το ίδιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

eif