Δημοσιεύσεις στο NEWSUoC  e-Newsletter για το λογότυπο της Ε.Ι.Φ. και τους συμβολισμούς του

12/03/21  Δημοσιεύσεις στο  NEWSUoC  e-Newsletter (τχ., 5, Φεβρουάριος 2021): 

(α) "Αποτελέσματα του διαγωνισμού για το λογότυπο της Ε.Ι.Φ. Π.Κ."

(β) "Το λογότυπο της Ε.Ι.Φ. Π.Κ. και οι συμβολισμοί του: "Στο διάβα κάθε σώματος η κοινωνία χτίζει το δρόμο"  Δείτε εδώ