Παγκόσμια Κατάταξη THE 2022 : Ισότητα των Φύλων

  O οργανισμός Times Higher Education (THE) έχει καταρτίσει μια κατάταξη που εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο τα πανεπιστήμια συμβάλλουν στους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ των οποίων είναι η ισότητα των φύλων (ΣΒΑ 5). Ορισμένες από τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπ όψιν στο πλαίσιο της κατάταξης για τον ΣΒΑ 5 είναι η έρευνα για το φύλο, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων, η δέσμευση για την πρόσληψη και την προώθηση γυναικών, το ποσοστό των φοιτητριών πρώτης γενιάς και τα μέτρα πρoσβασιμότητας  για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έλαβε για πρώτη φορά μέρος σε αυτήν την αξιολόγηση για τους 10 από τους 17 ΣΒΑ και κατατάχθηκε συνολικά στις θέσεις 401-600 μεταξύ 1524 Πανεπιστημίων από 110 χώρες. Συγχρόνως το Πανεπιστήμιο Κρήτης μαζί με το ΕΚΠΑ βρέθηκαν στην πρώτη θέση μεταξύ των 11 ελληνικών πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην αξιολόγηση. Στην Ισότητα των Φύλων το Πανεπιστήμιο είχε μια από τις τρεις καλύτερες επιδόσεις του.

 

Αναλυτικά η βαθμολογία ήταν ως εξής

Παγκόσμια Κατάταξη 2022 THE Ισότητα των Φύλων βαθμολογια