Διακρίσεις-Παρενόχληση

Σημαντική αρμοδιότητα της ΕΙΦ είναι η συμβολή της στην πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων με βάση το φύλο, την εθνικότητα, την κοινωνική καταγωγή, την οικονομική θέση, τη θρησκεία, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως και στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σεξισμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς (Ν. 4589/2019, άρθρο 33).

Η ΕΙΦ αναλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων, με κύρια δράση τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις καταγγελιών καθώς και τη συνδρομή προς θύματα διακρίσεων που καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση, σε συνεργασία με άλλους φορείς του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως η Επιτροπή Δεοντολογίας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και Φοιτητριών.

Παράλληλα, σχεδιάζει επιμορφωτικά σεμινάρια για ζητήματα διακρίσεων και παρενόχλησης και ετοιμάζει έναν οδηγό ενημέρωσης ενάντια στη σεξουαλική βία στο Πανεπιστήμιο που απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές.