Μήνυμα για την 8η Μάρτη

 

Μήνυμα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης

για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών.

 8 Μάρτη Ανακοίνωση ΕΙΦΚΔ Πανεπιστημίου Κρήτης