Ανακοίνωση αποτελέσματος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) ανταποδοτική υποτροφία

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 Κ Ρ Η Τ Η Σ

LOGO EIF 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της υπ΄ αρίθμ. 8033/12-4-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση μίας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια, για την στήριξη του πεδίου "Έρευνα και Ισότητα των Φύλων" ανταποκρίθηκαν τρεις υποψήφιες.

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με την κατάταξη, ανακοινώνεται ότι επιλέχθηκε
η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ξαϊδαρά Ιφιγένεια.

 

 

 

Για πιθανές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης (ώρες 10:00 – 13:00, τηλ. 28310 77947).