ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, Δελτίο τύπου

Οι Ιστορικοί για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου* διοργανώνουν τη σειρά μηνιαίων εισηγήσεων και συζητήσεων «Συναντήσεις για την ιστορία των γυναικών και του φύλου».

Το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου των «Συναντήσεων για την ιστορία των γυναικών και του φύλου» έχει ως εξής:

Α΄συνάντηση

Τετάρτη 26-1-2022, ώρα 19:00 

Φύλο και δουλεία (18ος-19ος αιώνας)

: