Ισότητα στην Έρευνα

Ελένη Κατσαρού -  για το Προγράμματα Erasmus
Μελίνα Ταμιωλάκη -  για τις Συμβουλές για πετυχημένες προτάσεις
Δόμνα Καραγωγέως -  για το Art of writing grants
Παναγιώτα Ποϊράζη - για το Best Practises for securing funding 

 

Δόμνα Καραγωγέως - The art of writing grants

Ελένη Κατσαρού - Προγράμματα Erasmus+ ΚΑ220 Συμπράξεις για συνεργασία

Παναγιώτα Ποϊράζη -  Best practices for securing funding

Μελίνα Ταμιωλάκη - Συμβουλές για πετυχημένες προτάσεις

Χαρίκλεια Τζανάκου - Gender Equality in Research and Innovation