Ημερολόγιο Συνεδριάσεων 2022-2023

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 

32Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

33Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

 

34Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

35η ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

36Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

37Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 

38Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 

39Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

 

40Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

 

41Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2023

 

42Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 

42Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023